bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

  • PoczÄ…tki funkcjonowania PKM Åšwierklaniec siÄ™gajÄ… 1960 roku. W tym czasie przedsiÄ™biorstwo wchodziÅ‚o w skÅ‚ad Wojewódzkiego PrzedsiÄ™biorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Do roku 1991 WPK Katowice byÅ‚ praktycznie jedynym podmiotem Å›wiadczÄ…cym usÅ‚ugi komunikacji miejskiej w ówczesnym województwie katowickim.
  • W styczniu 1981 roku przedsiÄ™biorstwo zostaÅ‚o usamodzielnione zyskujÄ…c rangÄ™ zakÅ‚adu nr 11, by w 1999 roku przeksztaÅ‚cić siÄ™ w PrzedsiÄ™biorstwo Komunikacji Miejskiej MiÄ™dzygminnÄ… SpóÅ‚kÄ™ z o.o. w ÅšwierklaÅ„cu.


Opublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Łukasz Kloszczyk
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 904