bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności

 Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:

  • PKD 49, 31, Z, TRANSPORT LÄ„DOWY PASAÅ»ERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI,
  • PKD 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI,
  • PKD 45, 32, Z, SPRZEDAÅ» DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI,
  • PKD 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LÄ„DOWY PASAÅ»ERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY,
  • PKD 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJÄ„CA TRANSPORT LÄ„DOWY,
  • PKD 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH,
  • PKD 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERÅ»AWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK,
  • PKD 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERÅ»AWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI,
  • PKD 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERÅ»AWA MASZYN I URZÄ„DZEŃ BUDOWLANYCH,
  • PKD 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIÄ„ZANA Z ADMINISTRACYJNÄ„ OBSŁUGÄ„ BIURA.


Opublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Łukasz Kloszczyk
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 139