bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organy Spółki

Organami SpóÅ‚ki sÄ…:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • ZarzÄ…d

Zgromadzenie Wspólników
FunkcjÄ™ Zgromadzenia WspóÅ‚ników SpóÅ‚ki peÅ‚ni GórnoÅ›lÄ…sko-ZagÅ‚Ä™biowska Metropolia.

Rada Nadzorcza
W skÅ‚ad Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób:

 • Tomasz Rysz - PrzewodniczÄ…cy
 • Agata Fazan
 • MichaÅ‚ Fajer
 • Lidia Andzel
 • Krzysztof OleÅ›

  Pani Lidia Andzel oraz Pan Krzysztof OleÅ› sÄ… przestawicielami zaÅ‚ogi desygnowanymi do prac w tym organie SpóÅ‚ki.

ZarzÄ…d
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest trzyosobowy. W skÅ‚ad ZarzÄ…du wchodzÄ…:

 • Henryk Szudy - Prezes ZarzÄ…du
 • StanisÅ‚aw Paks - Wiceprezes ZarzÄ…du
 • Krzysztof DudziÅ„ski - CzÅ‚onek ZarzÄ…du

Prokurentami SpóÅ‚ki sÄ…:

 • Rita ZajÄ…c
 • Robert BlachliÅ„ski
 • Beata MichalakOpublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 10.07.2020
Podpisał: Łukasz Kloszczyk
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 758